# سکوت

!

دلم یک کوچه می خواهد... بی بن بست... وبارانی نم نم... ویک خدا... که کمی باهم راه برویم... همین!!! دلم کفش نمیخواهد... پاپوشی از چمن میخواهد... دلم باران ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 4 بازدید