# عشق

بی مقدمه...

من،ماه،خیال،برف... خاطراتمان را،روی پشت بام خانه مان                                             در حضور ماه                                              دود میکنم دمهای دودی را برای مرور فرو می برم! و بازدمهای عاشقم ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 33 بازدید